Komisja rewizyjna

Bartosz Guściora – Przewodniczący

Dariusz Bieńkowski – Wiceprzewodniczący

Tomasz Danielewicz  – Członek