Komisja rewizyjna

Bartosz Guściora – Przewodniczący

Dawid Czempiel – Wiceprzewodniczący

Szymon Klimek – Członek