Kolejny etap projektu „Sport, rajdy, bezpieczeństwo pasją Młodzieży”

Organizacja 2 Rajdu Moto Sport Gliwice zakończyła kolejny etap projektu pt. „Sport, rajdy, bezpieczeństwo pasją Młodzieży” realizowanego w ramach Programu Młodzież w działaniu. Do tej pory zrekrutowanych uczestników w ramach spotkań informacyjnych przeszkoliliśmy w zakresie organizacji imprezy sportowej w jaką jest rajd samochodowy, a także umożliwliśmy im bezpośrednio uczestniczyć w zaplanowanym przedsięwzięciu.

W dalszej kolejności zaplanowaliśmy spotkania szkoleniowe podczas, których przekazanie zostanie wiedza na temat zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracy dędziego zabezpieczenia oraz sędziego sportowego posiadającego licencję Polskiego Związku Motorowego. Uwieńczeniem naszych warsztatów będzie spotkanie z utytułowanymi zawodnikami sportu samochodowego.

Aktualnie w przygotowaniu zanjduje się specjalna strona internetowa, która stanowić będzie przewodnik nie tylko dla uczestników projektów, ale także dla wszystkich osób, których zainteresowania skupiają się wokół sportów samochodowych, a którzy będą chcieli zgłębić wiedzę na temat rajdów samochodowych, pracy sędziów oraz bezpieczeństwa na zawodach, które dają nam tyle przyjemności i satysfakcji z wykonywanej wspólnie pracy.